• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Zajęcia ruchowe według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

5 grudnia 2019

W dniu 02.12.2019 r. w grupie Pszczółek odbyły się zajęcia ruchowe metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Uczestnikami spotkania byli rodzice i dzieci. Głównym założeniem tej metody jest posługiwanie się ruchem, jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka. Metoda ta ma za zadanie rozwijać przez aktywność ruchową : -świadomość własnego ciała i usprawniania ruchowego – świadomość ciała w przestrzeni i działania w niej -dzielenie przestrzenni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego serdecznego kontaktu. Kluczowe cele metody oraz odbiorcy: -rozwija sferę emocjonalną i społeczną, u dzieci zdrowych, z problemami emocjonalnymi, stwarzając poczucie bezpieczeństwa, odprężenia i wzajemnego zaufania; – stymuluje ogólny rozwój psychoruchowy dzieci; – wspomaga proces integracji dziecka w grupie, wpływa na kształtowanie prawidłowych relacji społecznych i rówieśniczych u dzieci – stwarza dziecku okazję do poznania własnego ciała i posługiwania się nim w świadomy sposób; – zajęcia ruchowe usprawniają w dużej mierze motorykę dużą i sprawność ruchową dziecka; – kształtują świadomość ciała, świadomość przestrzeni oraz orientację kierunkową.