• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Wójt Gminy

RADOSŁAW WARZECHA

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku ekonomii, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie na kierunku zarządzanie i marketing. Ukończone studium wykonalności inwestycji dla projektów komunalnych realizowane przez Fundację Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 2004 – 2007 zastępca Wójta Gminy Babice. W latach 2007-2010 Kierownik Referatu ds. Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Libiążu. Bogate doświadczenie zarówno samorządowe jak i w działalności sektora pozarządowego. Koordynator projektów unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Społecznego. Absolwent Szkoły Liderów i uczestnik programu Alumni realizowanego przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności. Ukończył kurs Pośrednika w obrocie nieruchomościami przy Krakowskiej Szkole Finansów. Założyciel oraz aktywny członek Stowarzyszenia Sympatyków Babic „Impuls”, które prężnie działa na rzecz rozwoju społeczności gminy Babice m.in. poprzez realizację projektów kulturalnych, edukacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych. Jeden z twórców Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” obejmującej swym zasięgiem powiat chrzanowski. Autor i koordynator wielu projektów grantowych na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Ukończył szereg kursów z zakresu pozyskiwania, prowadzenia i rozliczania środków zewnętrznych. Aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej. Zainteresowania: turystyka, muzyka, sport, fotografia. Wójtem Gminy Babice jest od 2010 r. 

Wójt Gminy Babice - Radosław Warzecha

Wójt Gminy Babice - Radosław Warzecha