• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Kontakt

Adres do korespondencji

Urząd Gminy Babice
ul. Krakowska 56
32-551 Babice
Województwo Małopolskie
Powiat Chrzanowski
e-mail: poczta@babice.pl
ePUAP: /ogi8r1j594/skrytka    (Wymagany jest podpis kwalifikowany lub podpis zaufany)

            /ogi8r1j594/SkrytkaESP    (Brak wymaganego podpisu)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych: Wójt Gminy Babice

Inspektor Ochrony Danych: Pani Marta Musiał

mail: ochrona.danych@babice.pl

więcej informacji: https://babice.pl/urzad-gminy/ochrona-danych-osobowych.html

 

Dane do faktur

Od dnia 01-01-2017 roku Gmina Babice posługuje się nowym numerem NIP: 628-226-79-05

 

Dane do umów i faktur zakupowych:

 

NABYWCA:

GMINA BABICE
32-551 Babice, ul. Krakowska 56
NIP: 628-226-79-05   Regon: 276259020

 

ODBIORCA:

URZĄD GMINY BABICE
32-551 Babice, ul. Krakowska 56

Godziny otwarcia Urzędu Gminy

- w poniedziałek - od 7:00 do 16:00
- we wtorek - od 7:00 do 15:00
- w środę - od 7:00 do 15:00
- w czwartek - od 7:00 do 15:00
- w piątek - od 7:00 do 14:00

Telefon / Fax

32 613 40 13 (Dziennik Podawczy)
32 613 40 42 (Rada Gminy)
32 620 11 30 (Referat Finansów)
32 620 11 25 (Referat Gospodarczy)
32 613 40 02 (Wyłącznie fax)
32 613 40 49 (GZOSiP)
32 613 40 50 (OPS)

Konta bankowe Gminy Babice

Konto: P O L U P L P R

 

Rachunek bankowy dochodów:
53 8444 0008 0000 0100 2017 0037 - wpłaty należności Gminy z tytułu opłat za dzierżawy, najmy, wieczyste użytkowanie, opłaty skarbowej, opłaty za udostępnienia danych osobowych, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego

 

Rachunek bankowy budżetu:
37 8444 0008 0010 0100 2017 0019 - dotacje, subwencje

 

Rachunek bankowy funduszu kaucyjno-gwarancyjnego:
53 8444 0008 0010 0100 2017 0022 - wpłaty wadiów, wpłaty z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umów

 

Rachunek bankowy wydatków:
10 8444 0008 0010 0100 2017 0020

 

Wpłaty z tytułu podatków należy dokonywać na podane w decyzji indywidualne konto bankowe.
Wpłaty z tytułu opłat za śmieci należy dokonywać na podane w przekazie płatniczym indywidualne konto bankowe.