• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Dane teleadresowe

Załatw sprawę w siedzibie Urzędu Gminy Babice

Wójt Gminy

- więcej

Zastępca Wójta

- więcej

Sekretarz Gminy

- więcej

Skarbnik Gminy

- więcej

Przewodniczący Rady Gminy

- Pan Tadeusz Biel przyjmuje strony w poniedziałki od 14:00 do 16:00 - I piętro pok. 114

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

- Pani Iwona Tarabuła przyjmuje strony we wtorek od 14:00 do 15:00 - I piętro pok. 114

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

- Pan Krzysztof Sadowski przyjmuje strony w środę od 8:00 do 10:00 - I piętro pok. 114

Sala konferencyjna

- I piętro pok. 111 (bez linku)

Urząd Stanu Cywilnego

- Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów. Wydawanie odpisów aktów

Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste

- Sprawy meldunkowe. Dowody osobiste.

Działalność Gospodarcza

- Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. CEIDG

Zespół Radców Prawnych

- więcej

Sprawy Wojskowe, Zarządzanie Kryzysowe, OC

- więcej

Promocja, Środki Pomocowe

- więcej

Referat Organizacyjny

- Dziennik Podawczy, informacja
- Sekretariat
- Obsługa Rady Gminy, Sołectw

Referat Finansowy

- Zastępca Głównego Księgowego
- Podatki, wymiar osób prawnych
- Podatki od środków transportu
- Podatki, wymiar osób fizycznych
- Księgowość budżetowa
- Ewidencja środków trwałych

Referat Gospodarczy

- Kierownik
- Komunikacja, drogi, transport
- Gospodarka komunalna, gospodarowanie obiektami
- Ochrona środowiska, odpady
- Odpady, decyzje środowiskowe

Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

- Kierownik
- Geodezja: rozgraniczenia nieruchomości, podziały nieruchomości
- Gospodarka nieruchomościami, Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE), Nazewnictwo ulic, numeracja nieruchomości
- Budownictwo, Urbanistyka, Planowanie Przestrzenne
- Odnawialne Źródła Energii (OZE), Rolnictwo, Łowiectwo, Melioracje, Zabytki, Ochrona zwierząt

Zamówienia publiczne, informacje niejawne

- więcej

Ośrodek Pomocy Społecznej

- Kierownik - II piętro pok. 204
- Sekretariat, księgowość - II piętro pok. 213
- Pracownicy socjalni - II piętro pok. 206, 214
- Dział świadczeń rodzinnych - parter pok. 2
- GKRPA - II piętro pok. 211

Gminy Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

- Dyrektor - II piętro pok. 208
- Dziennik Podawczy - II piętro pok. 207
- Księgowość - II piętro pok. 209
- Rachuba - II piętro pok. 212

Adres do korespondencji

Urząd Gminy Babice
ul. Krakowska 56
32-551 Babice
Województwo Małopolskie
Powiat Chrzanowski
e-mail: poczta@babice.pl
ePUAP: /ogi8r1j594/skrytka

Godziny otwarcia Urzędu Gminy

- w poniedziałek - od 7:00 do 16:00
- we wtorek - od 7:00 do 15:00
- w środę - od 7:00 do 15:00
- w czwartek - od 7:00 do 15:00
- w piątek - od 7:00 do 14:00

Telefon / Fax

32 613 40 13 (Dziennik Podawczy)
32 613 40 42 (Rada Gminy)
32 620 11 30 (Referat Finansów)
32 620 11 25 (Referat Gospodarczy)
32 613 40 02 (Wyłącznie fax)
32 613 40 49 (GZOSiP)
32 613 40 50 (OPS)