• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Cyfrowa Gmina

Gmina Babice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu jest wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Urzędzie Gminy Babice, Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Babicach oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Babicach i ma na celu zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w tych podmiotach.

Planowane efekty projektu:

I. Wymiana 32 komputerów wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym Office 2021 w: Ośrodku Pomocy Społecznej w Babicach, Urzędzie Gminy Babice oraz w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Babicach. 
II. Zakup 5 laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym MS Office 2021 do pracy zdalnej.
III. Zakup 3 switchy z obsługa VLAN w celu separacji części sieci, a tym samym podniesienia cyberbezpieczeństwa.
IV. Przeszkolenie pracowników w/w podmiotów online/wideo "Security awareness" w celu podniesienia ich wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa.
V. Zakup serwera i oprogramowania antywirusowego wraz z konsolą zarządzania.
VI. Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

Dofinansowanie projektu z UE: 272 520,00 zł

Wartość projektu: 272 520,00 zł

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19