• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Emisja Obligacji

13 września 2023

Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Babice.

Szanowni Państwo,

działając na podstawie § 6 uchwały Nr LXVI/514/2023 Rady Gminy Babice z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 7) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) oraz art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), zaprasza się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Babice.

Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, w tym kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Babice, załączonego do niniejszego zaproszenia.,

Wszystkie dokumenty JST potrzebne do oceny finansowej Gminy odnajdą Państwo na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/ugbabice,m,426074,emisja-obligacji.html