• Facebook
 • Newsletter
 • Kanał RSS
 • EN
 • Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu
 • Drukuj
Formularz wyszukiwania
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
 • ePUAP

Zasłużony dla Gminy Babice. Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Kapituły.

8 września 2022

Wójt Gminy Babice ogłasza nabór spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Kapituły Zasłużony dla Gminy Babice.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BABICE O NABORZE KANDYDATÓW
SPOŚRÓD PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
NA CZŁONKÓW KAPITUŁY ZASŁUŻONY DLA GMINY BABICE

 

 1. Stosownie do § 5 ust. 3, pkt 4 Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Babice”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVI/102/2019 Rady Gminy Babice z dnia 30 października 2019 r. Wójt Gminy Babice ogłasza nabór kandydatów na członków Kapituły Zasłużony dla Gminy Babice, dalej Kapituły.
 2. Wyłonione osoby wejdą w skład Kapituły, której zadaniem jest wyrażenie opinii na temat złożonych wniosków o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Babice”.
 3. Praca w Kapitule ma charakter społeczny.
 4. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Kapituły przysługuje organizacjom pozarządowym, mającym siedzibę na terenie gminy Babice.
 5. Każdy z uprawnionych podmiotów może zgłosić jednego kandydata do Kapituły.
 6. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Do zgłoszenia należy załączyć oświadczenia kandydata zawierające zgodę na kandydowanie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
 7. Wymienione dokumenty dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Gminy Babice pod adresem: www.babice.pl.
 8. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Babicach, ul. Krakowska 56, pok. nr 1 w terminie do dn. 16.09.2022 r. w godzinach pracy Urzędu tj. pon. 7.00-16.00, wt.-czw. 7.00-15.00, pt. 7.00-14.00.
 9. Spośród zgłoszonych przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Kapitule w trybie losowania zostaną wyłonione 3 osoby.
 10. Członkowie powoływani będą do prac w Kapitule na okres 5 lat.
 11. Po upływie terminu zgłaszania kandydatów Wójt Gminy Babice poinformuje wyłonionych członków o powołaniu do prac w Kapitule.