• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać" w Gminie Babice

13 maja 2022

75 uczniów klas I-III ze szkół podstawowych Gminy Babice podczas wyjazdów na basen uczy się pływać pod kierunkiem wykwalikowanych instruktorów w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

Uczniowie zdobędą podstawowe umiejętności pływania i oswajania się z wodą, poprzez zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa zachowania w wodzie i sposobach minimalizowania zagrożeń poprawią swoje bezpieczeństwo na różnego rodzaju kąpieliskach, aktywnie i bezpiecznie spęczą wolny czas, poprawią swoje umiejętności społeczne poprzez nawiązanie relacji z rówieśnikami i współpracę w grupie oraz podniosą własną samoocenę w wyniku nabycia nowych umiejętności.

 

Gmina Babice pozyskała 12 000,00 zł na realizację tego zadania publicznego.

 

Zadanie dofinansowano ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.