• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Zawiadomienie XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Babice

1 września 2021

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 6 września 2021 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXXIX sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2021 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał Nr XXXV/253/2021 oraz XXXVII/281/2021 Rady Gminy Babice w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek numer 2203/4, 2203/5, 2203/14, 2203/19, 2203/20, 2203/21, 2203/22, 2203/23, 2203/24 położonych w obrębie Olszyny, będących własnością Gminy Babice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Babice stanowiącego ustalonego uchwałą Rady Gminy Babice nr LI/380/2018 z dnia 26 września 2018 r.
11. Podjęcie uchwały uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Babice w roku szkolnym 2021/2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Babice.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/145/2016 Rady Gminy Babice z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Babice.
15. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Babice oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2027 Gminy Babice za I półrocze 2021 roku.
16. Odpowiedzi na wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Babice.