• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

VI sesja Rady Gminy Babice

22 stycznia 2019

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 30 stycznia 2019 r. (środa) od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się VI sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie VI sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Babice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.
10. Przedstawienie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Babice na rok 2019.
11. Sprawozdanie Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
12. Odpowiedzi na wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad VI sesji Rady Gminy Babice.