• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Absolutorium dla Wójta Gminy Babice Radosława Warzechy

30 czerwca 2016

30.06.2016r. na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Babicach odbyła się XXI Sesja Rady Gminy VII kadencji.

Jednym z tematów obrad była informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Babice za 2015r. i udzielenie absolutorium.
Po wystąpieniu Wójta Gminy Babice – Radosława Warzechy oraz Skarbnika Gminy – Teresy Jochymczyk, Rada Gminy Babice w głosowaniu imiennym jednogłośnie udzieliła absolutorium.
Realizacja podstawowych wielkości budżetu przedstawia się następująco:
- dochody budżetu plan w kwocie: 26 964 224,46 zł. wykonano na poziomie: 100,73%
- wydatki budżetu plan w kwocie: 23 838 733,96 zł. wykonano na poziomie 97,06%
- wydatki majątkowe plan w kwocie: 2 337 705,05 zł. wykonano na poziomie 99,34%
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek: w kwocie 0 zł.
- przychody z tytułu wolnych środków w kwocie: 480 700,14 zł.
- rozchody plan w kwocie: 4 006 190,64 zł., wykonano na poziomie 100%.