• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Lokalny konsultant ds. związanych z wdrażaniem dyspozycji ustawy o języku polskim

18 kwietnia 2014
W związku z petycją zgłoszoną przez Eduintegrator Sp. z o.o., 61-371 Poznań, ul. Romana Maya 1, prosimy o zgłaszanie osób chętnych do pełnienia funkcji lokalnego konsultanta ds. związanych z wdrażaniem dyspozycji ustawy o języku polskim.
W związku z petycją zgłoszoną przez Eduintegrator Sp. z o.o., 61-371 Poznań, ul. Romana Maya 1, prosimy o zgłaszanie osób chętnych do pełnienia funkcji lokalnego konsultanta ds. związanych z wdrażaniem dyspozycji ustawy o języku polskim. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie z dn. 03.04.2014r. powinna to być osoba zamieszkała na terenie gminy, posiadająca odpowiednie kompetencje i duże umiejętności w posługiwaniu się poprawna polszczyzną w mowie i piśmie. Zgłaszając swoją kandydaturę należy podać Imię i Nazwisko oraz preferowany sposób kontaktu, niezbędne dane kontaktowe, z uwzględnieniem ograniczeń i dyspozycji zawartych w Ustawie o ochronie danych osobowych. Dane należy przesyłać mailowo na adres: poczta@babice.pl do dn. 30 kwietnia 2014r.

W załączniku zamieszczamy pismo, które wpłynęło do tut. urzędu