• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Sprzedaż działki - Włosień

29 czerwca 2012
Wójt Gminy Babice ogłosił pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 4552/10 o pow. 0,7663 ha położonej w obrębie Włosień.
Wójt Gminy Babice ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Babice, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Włosień, jako działka numer 4552/10 o pow. 0,7663 ha, objętej księgą wieczystą numer KR1C/00060272/7.
Nieruchomość ta położona jest przy drodze wojewódzkiej 780 - ulicy Krakowskiej i drodze powiatowej ulicy 3-go Maja, charakteryzuje się regularnym prostokątnym kształtem.
Działka nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.
W studium: „tereny otwarte o kluczowym znaczeniu dla ochrony zasobów ekologicznych”.
Cena wywoławcza 350 000,00 zł  (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy zł).
Do kwoty wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki.
Wadium w wysokości 35 000 zł należy wpłacić w gotówce w takim terminie, aby środki widoczne były na koncie Urzędu Gminy Babice w dniu 25.07.2012r.
Przetarg odbędzie się w dniu 30 lipca 2012r. o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Gminy w Babicach, ul. Krakowska 56 w sali konferencyjnej.

Przedmiot przetargu może być oglądany w od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 - 13.00, do dnia 25.07.2012 r., po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem telefonu (032) 620 11 25, wew. 51.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu wywieszona została na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Babice oraz podana została na stronie internetowej www.babice.pl (zakładka: sprzedaż nieruchomości).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Babicach w godzinach pracy- pokój 115,
tel. (032) 620 11 25, wew. 51.