• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Uroczyste zaprzysiężenie Radosława Warzechy na Wójta Gminy Babice

13 grudnia 2010

W piątek, 10 grudnia 2010 r. o godz. 13.00 podczas sesji Rady Gminy Babice odbyło się uroczyste zaprzysiężenie Pana Radosława Warzechy na Wójta Gminy Babice.

„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg” – to słowa roty ślubowania Wójta Gminy.

     Po wypowiedzeniu słów przysięgi, Wójt Gminy Babice wygłosił przemówienie zwracając się do zgromadzonych na sali gości. Zwrócił uwagę, że szczególny nacisk podczas sprawowania funkcji Wójta Gminy Babice położy na zmianę stylu zarządzania gminą, który oparty będzie na wspólnym dialogu i współpracy pomiędzy najważniejszymi organami gminy: Wójtem i Radą, współpracy z mieszkańcami i społecznością lokalną oraz dbanie o zrównoważony rozwój wszystkich miejscowości w gminie.
    W uroczystej sesji oprócz Radnych Rady Gminy Babice z Przewodniczącym Rady Panem Wiesławem Dominem, Radnych Powiatowych: Pani Stanisławy Kasperczyk, Pana Zbigniewa Klatki, Pana Artura Linczowskiego, sołtysów, kierowników jednostek gminnych, wzięło udział wielu gości. Wśród nich byli m.in.: Pan Tadeusz Arkit – Poseł na Sejm RP, a także przedstawiciele władz samorządowych z gmin sąsiednich: Pan Jacek Latko – Burmistrz Libiąża, Pan Zbigniew Biernat – Burmistrz Zatora, Pan Krzysztof Zubik – Przewodniczący Rady Miasta Chrzanowa. W sesji wzięli udział także Pan Mirosław Dudek – Komendant Komisariatu Policji w Alwerni i Pan Piotr Filipek – Zastępca Komendata KP PSP w Chrzanowie.
     W uroczystości uczestniczyła także najbliższa rodzina Wójta Gminy Pana Radosława Warzechy; rodzice: Maria i Józef Warzecha oraz żona Marta.