• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Finał z grosikiem na szczęście

29 marca 2010

Informatyczna edukacja nauczycieli z placówek oświatowych gminy Babice dobiegła końca.  Szkolenie w ramach unijnego projektu „Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej”  ukończyło 19 osób uczących w gminnych szkołach i przedszkolach.

     Informatyczna edukacja nauczycieli z placówek oświatowych gminy Babice dobiegła końca.  Szkolenie w ramach unijnego projektu „Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej”  ukończyło 19 osób uczących w gminnych szkołach i przedszkolach. Absolwentki kursu otrzymały świadectwa z rąk wójta Romana Warchoła.
     Realizatorem projektu jest Małopolski Ośrodek Szkoleniowy we współpracy z inicjatorem projektu - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie,  Urzędem Marszałkowskim oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie. Jednym z partnerów projektu jest również gmina Babice. Szkolenia informatyczne obejmują całą Małopolskę. Zataczają coraz szersze kręgi. Ich beneficjentami staje się coraz większa grupa pedagogów, którzy z pożytkiem dla siebie i uczniów poszerzają kwalifikacje.
     Na początku tego roku informatyczną edukację zaczęli nauczyciele z przedszkoli, podstawówek i  gimnazjów gminy Babice. Przez blisko trzy miesiące dwie grupy edukowały się pod okiem trenerek Katarzyny Sroki i Brygidy Susuł w pracowni komputerowej Zespołu Szkół w Babicach. Program kursu obejmował 80 godzin zajęć z zakresu wykorzystania komputera, multimediów i Internetu w pracy dydaktycznej. Udział w szkoleniu był całkowicie bezpłatny. Prócz tego uczestnicy mieli możliwość bezpłatnego zdawania egzaminu ECDL START. Każdy otrzymał także pakiet materiałów szkoleniowych.
     Uroczyste zakończenie połączone z wręczeniem zaświadczeń potwierdzających znajomość technologii informacyjnych odbyło się w Urzędzie Gminy Babice. Uczestniczyli w nim kursanci obu grup, trenerki oraz wójt gminy. 
     Jestem niezmiernie dumny, że znajdujecie Państwo czas, by podwyższać zawodowe kwalifikacje. Uczenie się przez całe życie jest obecnie niezbędne,  niezależnie od tego ile ma się lat. To poszerza horyzonty. Cieszę się, że mogliście odbyć ten kurs na terenie naszej gminy, w jednej z naszych szkół. Gratuluję Państwu mądrej decyzji – mówił do nauczycieli wójt Roman Warchoł.  
     Trenerka Brygida Susuł dokonała podsumowania szkoleń oraz omówiła efekty prac nauczycieli. Owocem modułu „Komputer w dydaktyce” było stworzenie przez kursantów  scenariusza lekcyjnego z wykorzystaniem programów komputerowych. Wiadomości z modułu „Internet w dydaktyce” pomogły w stworzeniu strony internetowej. Zaś „Multimedia w dydaktyce” pozwoliły na wykonanie prezentacji multimedialnych.   
     Następnie odbyło się wręczenie zaświadczeń ukończenia kursu DZN.  Kursanci podziękowali również swoim trenerkom za naukę i pomoc w zgłębianiu technologii informacyjnych.
     Po części oficjalnej odbył się pokaz czterech prezentacji multimedialnych wykonanych przez uczestników szkolenia. Każdy z prezentujących wykonał pracę ściśle korespondującą z nauczanym przez siebie przedmiotem.
     Kursantki nie kryły zadowolenia z umiejętności zdobytych podczas kursu. Podkreślały, iż szkolenie zmieniło ich postrzeganie technologii informacyjnej. Miłym akcentem spotkania okazała się niespodzianka przygotowana przez trenerkę Katarzynę Srokę. Absolwenci szkolenia DZN dostali na zakończenie grosik na szczęście.