• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Ostrzeżenie hydrologiczne

3 marca 2010

Informacja Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.
Data i godzina wydania ostrzeżenia: 2.03.2010 - godz. 12.30
Zjawisko: przekroczenie stanów ostrzegawczych.
Stopień zagrożenia: - 2
Ważność: - od godz. 12.00 dnia 2.03.2010 r. do godz. 12.00 dnia 3.03.2010 r.
Obszar: województwo małopolskie.
Przebieg: W ciągu najbliższej doby na  dopływach Wisły na terenie województwa spodziewane są wahania poziomu wody w strefie stanów wysokich, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych.
Skutki: Niebezpieczeństwo przebywania nad brzegami rzek, lokalne zalania i podtopienia, utrudnienia w prowadzeniu prac hydrotechnicznych.
W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i  ostrzegawczych.
O zaistniałych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Tel.     32: 625 00 00, 32 625 83 50
Fax.    32: 625 83 44
DYŻURNY POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - Michał Zieliński