• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Zebrania wiejskie w sołectwach

19 lutego 2010

W 5 sołectwach Gminy Babice w ostatnich dniach odbyły się lub odbędą w najbliższym czasie Zebrania Wiejskie . . .

     W 5 sołectwach Gminy Babice w ostatnich dniach odbyły się lub odbędą w najbliższym czasie Zebrania Wiejskie. Głównym tematem Zebrań było przyjęcie Planów Odnowy Miejscowości (POM). Sporządzenie i uchwalenie Planów Odnowy jest niezbędne przy aplikowaniu o środki finansowe możliwe do uzyskania w ramach PROW na lata 2007 – 2013, Działanie „Odnowa i rozwój wsi”.
     Program Rozwoju Obszarów Wiejskich został opracowany w celu wsparcia obszarów wiejskich i jest finansowany przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
     POM-y obejmują lata 2010 – 2016 i określają działania natury społecznej, gospodarczej i przestrzennej, które zmierzają do aktywizacji obszarów na terenie Gminy Babice.
     Plan Odnowy Miejscowości, uchwała Zebrania Wiejskiego oraz Rady Gminy w sprawie jego przyjęcia stanowią niezbędne załączniki do wniosku o dofinansowanie.
     11 lutego odbyło się Zebranie Wiejskie w Zagórzu, 14 lutego w Rozkochowie, natomiast 17 lutego br. w Jankowicach. Natomiast 21 lutego o godz. 15.00 odbędzie się Zebranie w Sołectwie Wygiełzów, a w najbliższym czasie w Sołectwie Mętków.
     Oprócz Planów Odnowy tematyka Zebrań Wiejskich dotyczyła również spraw bieżących i problemów danych miejscowości.

   Dokumenty do pobrania:
     Plan odnowy miejscowości - JANKOWICE (pdf - 1.5MB)
     Plan odnowy miejscowości - ROZKOCHÓW (pdf - 1.4MB)
     Plan odnowy miejscowości - WYGIEŁZÓW (pdf - 1.8MB)
     Plan odnowy miejscowości - ZAGÓRZE (pdf - 1.6MB)