• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Olszyny

Olszyny rejon ul. Olchowej / Głogowej / Konwaliowej

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Działki objęte są księgą wieczystą numer KR1C/00066134/0 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie, jednostka rejestrowa 120302_2.0004.G270.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babice nieruchomości te znajdują się na terenie rozwoju zabudowy mieszkaniowo-jednorodzinnej.

Opis nieruchomości
Działki położone są w Olszynach, rejon ulicy Olchowej, Głogowej i Konwaliowej, dojazd asfaltowy i gruntowy. Cechują się regularnym prostokątnym kształtem, teren płaski. Wielkość oraz cechy geometryczne umożliwiają ich racjonalne zabudowanie. Na ww. działki zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy. Działki porośnięte są trawą oraz krzewami (samosiewy). Do granicy wszystkich działek doprowadzony został prąd.

Zobowiązania i obciążenia nieruchomości
Ww. nieruchomości wolne są od zobowiązań i obciążeń.
Zapisy w dziale III ww. księgi nie dotyczą ww. działek. Dział IV wolny od wpisów.

 

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia
w ha

Cena wywoławcza
w zł

1972/23

z ½ częścią udziału w działce 1972/25 o pow. 0,0193 ha

0,1318

120 000,00

1972/27

0,1108

95 000,00

1972/28

0,1228

106 000,00

1972/31

0,1350

116 000,00

1972/49

0,1607

138 000,00