• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Inwestycje i rozwój

Tereny inwestycyjne


Gmina Babice położona jest w północno-zachodniej części województwa małopolskiego, w powiecie chrzanowskim. Jej doskonałe usytuowanie w równej i dogodnej odległości od dużych aglomeracji miejskich - Krakowa (ok. 38 km) i Katowic (ok. 40 km), a także blisko Oświęcimia (ok. 22 km) i Wadowic (27 km), sprzyja zagospodarowaniu tutejszych terenów pod inwestycje. Bardzo dobry stan dróg gminnych i połączenia komunikacyjne o dużej częstotliwości (10 km od węzła trzebińsko-chrzanowskiego autostrady A-4, dwie drogi wojewódzkie – nr 780 (Kraków - Chełm Śląski) i nr 781 (Andrychów - Chrzanów) przebiegające przez gminę dodatkowo wzmacniają możliwości rozwoju gospodarczego tego obszaru.
Gmina Babice obejmuje zróżnicowaną strukturę gospodarczą, posiadającą duże rezerwy terenów, które po planowanym przygotowaniu infrastrukturalnym mogą zostać wykorzystane przez sektor gospodarczy na nowe inwestycje. Dysponujemy terenami, które można zagospodarować na cele produkcyjno - usługowe obejmujące różne branże, w tym wykorzystujące znaczny ruch turystyczny (branża hotelarsko - gastronomiczna). Dalszy rozwój potencjału rekreacyjnego, piękne krajobrazowo tereny i unikalne zabytki tworzą atrakcyjne warunki do aktywnego wypoczynku. Stały mecenat lokalnego samorządu nad organizowanymi, oryginalnymi wydarzeniami kulturalnymi zapewnia ciągłość imprez cyklicznych jak również wspiera inicjatywy i nowe przedsięwzięcia przyciągające szeroką rzeszę odwiedzających. Stanowi to doskonałą okazję do rozwoju i inwestowania w branżę turystyczną.
Gmina otwarta jest na propozycje i pomysły inwestorów, gwarantując ze swej strony pełne zaangażowanie i pomoc w realizacji projektów. Sukcesywnie przystępujemy do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w zależności od pojawiających się potrzeb bądź zmiany funkcji i koniunktury inwestycyjnej). OBECNE STUDIUM

Tereny mieszkaniowe

Gmina Babice posiada wiele ciekawych terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, które w połączeniu z największymi atrakcji tego obszaru oraz ciągłym rozwojem bazy sportowo – rekreacyjnej, oświatowej i gospodarczej stanowią interesującą ofertę.
Do sprzedaży pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową przeznaczone są działki położone w Olszynach, Jankowicach i Zagórzu.
Działki w Olszynach znajdują się w spokojnej i malowniczej części wsi – rejon ulicy Zielonej i Olchowej, większość z przepięknym widokiem na Zamek. Cechują się regularnym prostokątnym kształtem, teren płaski, powierzchnia od 9 do 14 arów. Wielkość oraz cechy geometryczne działek umożliwiają ich racjonalne zabudowanie, na działki te wydane zostały decyzje o warunkach zabudowy.
Działki pod zabudowę mieszkaniową w Jankowicach zlokalizowane są w rejonie tzw. Trzcionki. Cechują się regularnym kształtem, powierzchnia od 6 do 8 arów. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babice ww. działki znajdują się na terenie rozwoju zabudowy mieszkaniowo - usługowej.
Działki w Zagórzu pod zabudowę mieszkaniową zlokalizowane są w południowej części wsi z dostępem do drogi publicznej ul. Wieczystej poprzez drogę wewnętrzną dz. 1910 - rejon tzw. Krzykopy. Działki te cechują się regularnym kształtem, są płaskie o powierzchni od 9 do 13 arów.
Więcej informacji o dostępnych działkach można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Babice, na BIP i stronie internetowej www.babice.pl - zakładka: sprzedaż nieruchomości.
Podejmowane różnokierunkowe działania zmierzają do sukcesywnego rozwoju i podnoszenia atrakcyjności społecznej i inwestycyjnej gminy. Długofalowe starania zmierzają do optymalnego wykorzystywania ogromnego potencjału związanego z tym obszarem na rzecz jej mieszkańców i inwestorów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Babicach w godzinach pracy- pokój 115, tel. (032) 620 11 25, wew. 51.