• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Sołectwo Wygiełzów


Sołtys - Zygmunt Ziajka tel. (32) 613 42 42

Skład Rady Sołeckiej:

Dudek Wiktor
Kasperczyk Patrycja
Kasperczyk Sławomir
Lelito Władysława
Urbańczyk Marek

Powierzchnia sołectwa: 455,5 ha

HISTORIA:

WYGIEŁZÓW – w materiałach źródłowych Wygiełzów po raz pierwszy wymieniany jest w siedemnastowiecznych inwentarzach klucza lipowieckiego. W najstarszym z nich z 1645r. w dwuczłonowej nazwie Lipowiec – Wygiełzów, ale jeszcze nie jako osada, lecz jako folwark. Swoją nazwę zawdzięcza prawdopodobnie ukształtowaniu terenu. Leży u wylotu płaziańskiej doliny, mając po wschodniej stronie wzgórze Lipowiec z zamkiem, a od zachodu górę Bukowica. Do połowy XVIII w., nim przyjęła się nazwa Wygiełzów, nazywany był Wygiełzowicami. 

Informacje o historii sołectw opracowano na podstawie publikacji autorstwa Franciszka Ciury pt. „Klucz Lipowiecki”.


LICZBA LUDNOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH LATACH:

703 (stan na dzień 31.12.2021 r.), w tym kobiet: 372, mężczyzn: 331.
698 (stan na dzień 31.12.2020 r.), w tym kobiet: 364, mężczyzn: 334.
705 (stan na dzień 31.12.2019 r.), w tym kobiet: 367, mężczyzn: 338. Liczba urodzeń w roku 2019: 9, liczba zgonów - 5
707 (stan na dzień 31.12.2018 r.), w tym kobiet: 368, mężczyzn: 339. Liczba urodzeń w roku 2018: 3, liczba zgonów - 8
717 (stan na dzień 31.12.2017 r.), w tym kobiet: 369, mężczyzn: 348. Liczba urodzeń w roku 2017: 3, liczba zgonów - 3
712 (stan na dzień 31.12.2016 r.), w tym kobiet: 367, mężczyzn: 345. Liczba urodzeń w roku 2016: 5, liczba zgonów - 11
713 (stan na dzień 31.12.2015 r.), w tym kobiet: 371, mężczyzn: 342 Liczba urodzeń: 5, liczba zgonów - 7
715 (stan na dzień 31.12.2014 r.), w tym kobiet : 374, mężczyzn : 341. Liczba urodzeń - 6, liczba zgonów - 10
727 (stan na dzień 31.12.2013 r.) w tym kobiet - 376, mężczyzn - 351
724 (stan na dzień 31.12.2012 r.) w tym kobiet - 376, mężczyzn - 348
731 (stan na dzień 31.12.2011 r.) w tym kobiet - 379, mężczyzn - 352
722 (stan na dzień 31.12.2010 r.)
720 (stan na dzień 31.12.2009 r.)
717 (stan na dzień 31.12.2008 r.)
715 (stan na dzień 31.12.2007 r.)
697 (stan na dzień 31.12.2006 r.)
692 (stan na dzień 31.12.2005 r.)

Panorama sołectwa Wygiełzów. Fot. S. Urbaniak

Panorama sołectwa Wygiełzów. Fot. S. Urbaniak