• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Sołectwo Rozkochów


Sołtys - Grzegorz Kulawik tel. 600 087 693

Skład Rady Sołeckiej:

Jarczyk Paweł
Kubiela Adrian
Mazgaj Stanisław
Warchoł Jacek
Wójcik Antoni

Powierzchnia sołectwa: 690 ha

HISTORIA:
Historia Rozkochowa jako wsi, jak pisze jej monografista Konstanty Ostrowski, może sięgać XII w., pierwsza zaś o nim wzmianka pochodzi z 1228r. W tym czasie okolice te, w wyniku rozbicia dzielnicowego znajdowały się pod władzą księcia opolskiego. Między rokiem 1228 a 1242 wróciły do dzielnicy krakowskiej. W krótkim czasie Rozkochów wraz z innymi miejscowościami stał się własnością klasztoru benedyktynek w Staniątkach pod Krakowem, a następnie w wyniku zamiany – biskupa krakowskiego. Z czasem jako jego dobra stołowe przyjęły nazwę klucza lipowieckiego. Rozkochów był jedna z pierwszych wsi wchodzących w jego skład. Nazwa wsi musiała ustalić się dosyć wcześnie, zapewne sporo przed 1228r. Według Konstantego Ostrowskiego ma ona charakter patronimiczny, czyli utworzona została od imienia lub przydomka osoby związanej z daną miejscowością. Wiele wskazuje na to, że Rozkochów początkowo był wsią szlachecką.

Informacje o historii sołectw opracowano na podstawie publikacji autorstwa Franciszka Ciury pt. „Klucz Lipowiecki”.

LICZBA LUDNOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH LATACH:

787 (stan na dzień 31.12.2021 r.), w tym kobiet: 423, mężczyzn: 364.
785 (stan na dzień 31.12.2020 r.), w tym kobiet: 424, mężczyzn: 361.
788 (stan na dzień 31.12.2019 r.), w tym kobiet: 426, mężczyzn: 362. Liczba urodzeń w roku 2019: 5, liczba zgonów - 13
800 (stan na dzień 31.12.2018 r.), w tym kobiet: 427, mężczyzn: 373. Liczba urodzeń w roku 2018: 7, liczba zgonów - 10
805 (stan na dzień 31.12.2017 r.), w tym kobiet: 430, mężczyzn: 375. Liczba urodzeń w roku 2017: 5, liczba zgonów - 6
801 (stan na dzień 31.12.2016 r.), w tym kobiet: 427, mężczyzn: 374. Liczba urodzeń w roku 2016: 4, liczba zgonów - 6
803 (stan na dzień 31.12.2015 r.), w tym kobiet: 426, mężczyzn: 377 Liczba urodzeń: 2, liczba zgonów - 8.
806 (stan na dzień 31.12.2014 r.), w tym kobiet : 429, mężczyzn : 377. Liczba urodzeń: 7, liczba zgonów - 6
802 (stan na dzień 31.12.2013 r.) w tym kobiet - 425, mężczyzn - 377
797 (stan na dzień 31.12.2012 r.) w tym kobiet - 427, mężczyzn - 370
785 (stan na dzień 31.12.2011 r.) w tym kobiet - 420, mężczyzn - 365
786 (stan na dzień 31.12.2010 r.)
782 (stan na dzień 31.12.2009 r.)
786 (stan na dzień 31.12.2008 r.)
783 (stan na dzień 31.12.2007 r.)
781 (stan na dzień 31.12.2006 r.)
787 (stan na dzień 31.12.2005 r.)

Panorama Sołectwa Rozkochów. Fot. S. Urbaniak

Panorama Sołectwa Rozkochów. Fot. S. Urbaniak