• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Sołectwo Babice


Sołtys - Zdzisław Bachowski, tel. 604 565 266

Skład Rady Sołeckiej:

Glistak  Mariusz
Głogowski Jarosław
Michalczyk Grzegorz 
Nowak Krystyna
Paprot Bartosz
Strugała Marek

1

Powierzchnia sołectwa: 1205,5 ha (Babice 1089,5 ha + Włosień 116 ha)

HISTORIA:
BABICE są jedną z najstarszych wsi. Pierwsze wzmianki o Babicach sięgają pierwszej połowy XIII w. i wiążą się ze zmianami właścicieli wioski. Babice w swoich początkach były wsią szlachecką. W momencie przekazywania ich klasztorowi w Staniątkach wraz z okolicznymi wsiami musiały należeć do darczyńcy, czyli Klemensa z Ruszczy. To on, w tym czasie fundował ów klasztor, w którym jego jedyna córka Wisenna była pierwszą ksienia. Nadanie to było zapewne uposażeniem dla powstającego klasztoru, a nawet swojego rodzaju wianem dla córki wstępującej do zakonu. W średniowiecznych dokumentach można spotkać różną pisownię jej nazwy. Poczynając od najstarszej Babici, Babicz, Babycze, a kończąc na Babycza i Babice.

Informacje o historii sołectw opracowano na podstawie publikacji autorstwa Franciszka Ciury pt. „Klucz Lipowiecki”.


LICZBA LUDNOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH LATACH:

1467 (stan na dzień 31.12.2021 r.), w tym kobiet: 732, mężczyzn: 736
1485 (stan na dzień 31.12.2020 r.), w tym kobiet: 747, mężczyzn: 738.
1501 (stan na dzień 31.12.2019 r.), w tym kobiet: 740, mężczyzn: 761. Liczba urodzeń w roku 2019: 19, liczba zgonów: - 24.
1505 (stan na dzień 31.12.2018 r.), w tym kobiet: 738, mężczyzn: 767. Liczba urodzeń w roku 2018: 12, liczba zgonów: - 21.
1486 (stan na dzień 31.12.2017 r.), w tym kobiet: 734, mężczyzn: 752. Liczba urodzeń w roku 2017: 14, liczba zgonów: - 16.
1498 (stan na dzień 31.12.2016 r.), w tym kobiet: 738, mężczyzn: 760. Liczba urodzeń w roku 2016: 10, liczba zgonów: - 15.
1507 (stan na dzień 31.12.2015 r.), w tym kobiet: 740, mężczyzn: 767. Liczba urodzeń: 13, liczba zgonów - 13
1499 (stan na dzień 31.12.2014 r.), w tym kobiet: 735, mężczyzn: 764, liczba urodzeń: 15, liczba zgonów – 8
1487, w tym kobiet: 734, mężczyzn: 753 (stan na dzień 31.12.2013 r.)
1466, w tym kobiet: 731, mężczyzn: 735 (stan na dzień 31.12.2012 r.)
1459, w tym kobiet: 728, mężczyzn: 731 (stan na dzień 31.12.2011 r.)
1462 (stan na dzień 31.12.2010 r.)
1462 (stan na dzień 31.12.2009 r.)
1463 (stan na dzień 31.12.2008 r.)
1470 (stan na dzień 31.12.2007 r.)
1460 (stan na dzień 31.12.2006 r.)
1441 (stan na dzień 31.12.2005 r.)

Panorama sołectwa Babice. Fot. S. Urbaniak

Panorama sołectwa Babice. Fot. S. Urbaniak