• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

fundusz dróg samorządowych

Gmina Babice  otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania p.n.: Remont drogi gminnej (100137K) ul. Jana Pawła II w miejscowości Jankowice. Gmina Babice, etap II”.

 

Celem realizacji niniejszego projektu jest poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Podniesienie standardu przebudowywanych dróg wpłynie znacząco na podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych.

 

Długość odcinka objętego inwestycją wyniósł 355 mb. Zakres prac obejmował wykonanie nakładki asfaltowej, poboczy oraz remont elementów odwodnienia.

 

Kwota dofinansowania zgodnie z umową o udzielenie dofinansowania stanowi 60% kosztów kwalifikowanych zadania.

 

Całkowita wartość zadania: 268 809,51 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 134 468,00  zł

Kwota wkładu własnego Gminy Babice: 134 341,51 zł

Rok przyznania dofinansowania: 2020.