• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Koła Gospodyń Wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich w Babicach

ul. Zakopiańska 23, 32-551 Babice (świetlica GOKiS)

Przewodnicząca: Pani Krystyna Nowak

KGW Babice istnieje od 1956 roku. W pierwszych latach działalności liczyło 196 członkiń. W latach 90-tych zawiesiło swoją działalność, aby reaktywować ją w 2003 roku. Obecnie liczy 12 osób i bierze aktywny udział w życiu sołectwa i Gminy. Występ dla członków Kółka Rolniczego w Babicach, Dzień Kobiet, Piknik Świętojański, Zapusty, uroczystości kościelne, udział w programie promującym Gminę Babice, Dzień Seniora, „Sabałowe Bajania" - to tylko niektóre z wydarzeń, w których członkinie Koła biorą udział. Spotkania babickiego Koła odbywają się w każdą środę.

Koło Gospodyń Wiejskich w Jankowicach

ul. Wadowicka 46, 32-551 Babice (Wiejski Dom Kultury)

Przewodnicząca: Pani Anna Kosowska

KGW Jankowice powstało ok. 1950 roku, już wtedy panie uczestniczyły w różnego rodzaju kursach: gotowani, szycia, robótek ręcznych. Z inicjatywy ówczesnej dyrektor ośrodka kultury P. Buckiej powstał śpiewaczo-obrzędowy zespół ludowy „Jankowicanki". Brał udział w konkursach śpiewaczych i obrzędowych m.in. w Pszczynie, Olkuszu, Chrzanowie i odnosił niemałe sukcesy.

Koło Gospodyń Wiejskich „Lipowianki" w Wygiełzowie

ul. Lipowiecka 3, 32-551 Babice (Dom Ludowy)

Przewodniczaca: Pani Władysława Lelito

Koło „Lipowianki" powstało w 1985 roku. Z roku na rok brały aktywny udział w uroczystościach gminnych. Jego członkinie współpracowały z wieloma organizacjami z terenu Gminy. Konieczność remontu, w którym spotykały się Panie, spowodowała zawieszenie działalności Koła na kilka lat. W roku 2000 z inicjatywy sołtysa Wygiełzowa pan Zygmunta Ziajki i Rady Sołeckiej, odrodziła się organizacja skupiająca Panie rozmiłowane w kulturze ludowej. Członkinie „Lipowianek" biorą aktywny udział w życiu sołectwa i gminy, reprezentując ją na wielu imprezach folklorystycznych. W konkursie wieńców dożynkowych podczas Dożynek Powiatowych w 2007 roku „Lipowianki" zajęły II miejsce. Spotkania Koła „Lipowianki" odbywają się w każdy wtorek tygodnia.

Koło Gospodyń Wiejskich w Zagórzu

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 149, 32-555 Zagórze

Przewodnicząca: Pani Alicja Pędrys

KGW Zagórze powstało w 1948 roku. Pięć lat później zawiesiło swoją działalność, aby przywrócić ją w 1966r. Obecnie do Koła należy 26 Pań. Od 1999 roku przy KGW Zagórze działa zespół śpiewaczy „Zagórzanki", który reprezentuje Gminę Babice w wielu konkursach powiatowych i wojewódzkich. Koło działa aktywnie także w swoim sołectwie organizując wycieczki, spotkania opłatkowe, Dzień seniora. Zespół "Zagórzanki" ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień m.in. w konkursie przyśpiewek weselnych w Alwerni (nagroda publiczności), konkursie potraw regionalnych w Wygiełzowie (I miejsce), konkursie wieńców dożynkowych podczas Dożynek Powiatowych w 2006 roku (I miejsce). Od 2005 roku w działalność Koła aktywnie włączyły się dzieci i młodzież. Soliści zespołu bracia Jarek i Bogdan Mucha podczas ostatnich „Sabałowych Bajań" w Bukowinie Tatrzańskiej zdobyli III miejsce, a podczas Wojewódzkiego Konkursu Przyśpiewek i Ballad „Pawie Pióro" w Trzebini - II miejsce. Spotkania KGW Zagórze odbywają się w każdy czwartek.

Koło Gospodyń Wiejskich w Mętkowie

Przewodnicząca: Pani Józefa Wierzba

Koło Gospodyń Wiejskich w Mętkowie powstało w latach 50. ubiegłego wieku. Należało do Powiatowego Związku KGW i KR. Koło brało czynny udział w wielu wydarzeniach w tym w dożynkach powiatowych oraz dwukrotnie wyjeżdżało do Warszawy na dożynki centralne. Członkinie brały udział w kursach i odczytach o prowadzeniu gospodarstwa domowego. Kiedy w 1958 r. zelektryzowano Mętków KGW zakupiło pralkę elektryczną, którą wypożyczano rodzinom nie posiadającym jeszcze tego urządzenia. Służyło pomocą stając się jednocześnie animatorem życia społecznego miejscowości. W tamtych latach Koło było organizatorem wielu kursów m.in.: gotowania, szycia czy haftowania. Zarząd KGW zaopatrywał gospodynie w jednodniowe kurczęta i paszę. Urządzano festyny wiejskie; wyjazdy do kina i teatru; z dziećmi do „Wesołego Miasteczka” i ZOO w Chorzowie. Organizowano również wspólne zakupy podstawowych produktów w czasach kiedy nie można było nic kupić. Stan wojenny zawiesił działalność wszelkich organizacji. W tamtym okresie byłe członkinie jako grupa nieformalna brały udział w dożynkach gminnych. Wspólnie z Urzędem Gminy urządzały „Dni Seniora” cały czas współpracując ze Szkołą i OSP w Mętkowie.
Od 2009 r. KGW reaktywuje swoją działalność. Oprócz wcześniej opisanych działań, bierze udział w promowaniu powiatu chrzanowskiego na konkursie „Szopek bożonarodzeniowych” w Krakowie. We współpracy z fundacją „Barka” urządza przyjęcia z okazji „Koncertów papieskich”. Stawia na zachowanie tradycji kulturowej, obrzędów i śpiewanie piosenek naszych przodków. Członkinie noszą stroje krakowskie na różnych uroczystościach we wsi, gminie i powiecie wskazując, że krakowski strój ludowy zachował się u nas pomimo faktu przynależności przez wiele lat do województwa katowickiego.
Przewodniczącymi Koła były:
1. Józefa Pająk
2. Władysława Parzymięso
3. Julia Szkółka
4. Józefa Irena Wierzba - obecnie

Koło Gospodyń Wiejskich w Olszynach

Przewodnicząca: Pani Janina Mastalska