• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka

URZĄD STANU CYWILNEGO

Herb Babic

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD GMINY W BABICACH
UL. KRAKOWSKA 56, 32-551 BABICE
poczta@babice.pl                                              www.babice.pl

 SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA DZIECKA

PODSTAWA PRAWNA:
Prawo o aktach stanu cywilnego tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 161 poz.1688 ze zmianami
Kodeks rodzinny i opiekuńczy tekst jednolity: Dz. U. z 1964 r. Nr 9 poz. 59 ze zmianami
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego tekst jednolity: Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami
Ustawa o opłacie skarbowej tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ze zmianami
PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA O ZAŁATWIENIE SPRAWY:
Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani:
- Ojciec dziecka albo matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala, albo inna osoba obecna przy porodzie;
- Lekarz albo położna.
- Jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej, do zgłoszenia urodzenia jest obowiązany zakład opieki zdrowotnej.
WYMAGANE DOKUMENTY:
W zależności od stanu cywilnego matki dziecka:
ZAMĘŻNA: odpis skrócony aktu małżeństwa jeżeli małżeństwo zawarte zostało poza Babicami
ZAMĘŻNA POZOSTAJĄCA W SEPARACJI - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o orzeczonej separacji lub odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z prawomocnym orzeczeniem separacji jeżeli małżeństwo zawarte zostało poza Babicami.
PANNA - odpis skrócony aktu urodzenia jeżeli urodzona poza Babicami.
WDOWA - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie małżonka lub odpis skrócony aktu małżeństwa i odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka jeżeli małżeństwo zostało zawarte poza Babicami oraz zgon męża nastąpił poza Babicami.
ROZWIEDZIONA - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z prawomocnym wyrokiem rozwodowym jeżeli małżeństwo zawarte zostało poza Babicami.
Dowody osobiste rodziców lub paszporty w przypadku cudzoziemców.
OPŁATY:
Brak
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zostaje sporządzony akt urodzenia
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odmowa sporządzenia aktu urodzenia następuje w formie decyzji, na którą  przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
INNE INFORMACJE:
Akt urodzenia sporządza się na podstawie karty urodzenia noworodka w ciągu 14 dni od dnia urodzenia
SPRAWĘ ZAŁATWIA:
Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik: Agnieszka Bonderek
pok. 102, telefon: (032) 6134 013 w. 26
e-mail: bonderek@babice.pl
WNIOSKI, FORMULARZE: