• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki

URZĄD STANU CYWILNEGO

Herb Babic

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD GMINY W BABICACH
UL. KRAKOWSKA 56, 32-551 BABICE
poczta@babice.pl                                              www.babice.pl

 OŚWIADCZENIE O NADANIU DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI

PODSTAWA PRAWNA:
Prawo o aktach stanu cywilnego tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 161 poz.1688 ze zmianami
Kodeks rodzinny i opiekuńczy tekst jednolity: Dz. U. z 1964 r. Nr 9 poz. 59 ze zmianami
Ustawa o opłacie skarbowej tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635  ze zmianami
PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA O ZAŁATWIENIE SPRAWY:
- Matka małoletniego dziecka, która zawarła małżeństwo z mężczyzną który nie jest ojcem tego dziecka oraz jej mąż
- Ojciec  małoletniego dziecka, który zawarł małżeństwo z kobietą która nie jest matką tego dziecka oraz jego żona
WYMAGANE DOKUMENTY:
- dowody osobiste małżonków – do wglądu,
- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, dziecko urodziło się poza Babicami
- odpis skrócony aktu małżeństwa matki  jeżeli zawarte było poza Babicami
OPŁATY:
Brak
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zostaje przyjęte oświadczenie i sporządzony protokół, na podstawie którego zostaje wpisana stosowna wzmianka dodatkowa na marginesie aktu urodzenia dziecka
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odmowa przyjęcia oświadczenia  o nadaniu dziecku nazwiska męża matki  następuje w formie decyzji, na którą  przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
INNE INFORMACJE:
Nadanie dziecku nazwiska męża matki dokonuje się przez złożenie oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego tej treści, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko. Oświadczenie to małżonkowie mogą złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego przy zawarciu małżeństwa bądź w okresie późniejszym, ale tylko do czasu uzyskania przez dziecko pełnoletniości. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat, do nadania mu nazwiska potrzebna jest jego osobista zgoda, wyrażona także przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Nadanie dziecku nazwiska męża matki nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono już nazwisko ojca, albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń jego rodziców przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka
SPRAWĘ ZAŁATWIA:
Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik: Agnieszka Bonderek
pok. 102, telefon: (032) 6134 013 w. 26
e-mail: bonderek@babice.pl
WNIOSKI, FORMULARZE: