• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Babice - 2016

W ustalonym kalendarzem wyborczym terminie tj. do 25 października 2016 r. zostały zgłoszone cztery listy kandydatów na radnego Rady Gminy Babice.
Wszystkie zgłoszenia spełniły wymogi formalne, w związku z czym listy kandydatów zostały zarejestrowane przez Gminną Komisję Wyborczą w Babicach.
W związku ze złożoną przez jednego z kandydatów rezygnacją, głosowanie w dniu 4 grudnia 2016 r. odbyło się na pozostałych trzech kandydatów.

Na 598 uprawnionych do głosowania, w wyborach wzięły udział 233 osoby, co stanowi 38,96%
Głosów ważnych oddano 228, z czego poszczególni kandydaci otrzymali:

Pan Samborski Jacek Karol (lista Nr 1) - 36 głosów
Pan Kadłuczka Maciej Janusz (lista Nr 2) - 115 głosów
Pan Śmiałek Bolesław (lista Nr 3) - 77 głosów

W wyniku wyborów uzupełniających w okręgu Nr 10 obejmującym miejscowość Wygiełzów radnym do końca kadencji
2014 - 2018 został Pan Kadłuczka Maciej Janusz.


 

 ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 9 września 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Babice

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 13 września 2016 roku o miejscu i terminie przyjmowania zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Babice, zarządzonych na dzień 4 grudnia 2016 roku

 

INFORMACJA PKW O TWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO /ZPOW-703-112/14/

FORMULARZE:

 zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

 zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborców organizacji

 oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego

 oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu funkcji pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego

 

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie sposobu przyjmowania kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej w Babicach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Babice, zarządzonych na dzień 4 grudnia 2016 roku

formularz zgłoszenia kandydata do komisji gminnej

 

INFORMACJA o okręgu wyborczym Nr 10, jego granicach i numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Babicach dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Babice, zarządzonych na dzień 4 grudnia 2016 roku

 

INFORMACJA o numerze i granicach obwodu głosowania Nr 6 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6, dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Babice, zarządzonych na dzień 4 grudnia 2016 roku.

 

INFORMACJA o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Babicach oraz miejscu i czasie pełnienia dyżurów

 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o zasadach zgłaszania list kandydatów na radnych

FORMULARZE:

zgłoszenie listy kandydatów na radnego 
wykaz podpisów wyborców udzielających poparcia 
oświadczenie o zgodzie na kandydowanie
oświadczenie lustracyjne 
informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Informacja Wójta Gminy Babice dotycząca zgłaszania kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej


formularz zgłoszenia kandydata do Obwodowej Komisji Wyborczej

 

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów

 

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Babicach z dnia 31 października 2016 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Babice w okręgu wyborczym nr 10 w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 4 grudnia 2016 roku