• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Zawiadomienie o LXIV Sesji Rady Gminy Babice

24 maja 2023

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 31 maja 2023 r. (środa) o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się LXIV sesja Rady Gminy Babice.  

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie LXIV sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2023 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2023 – 2030.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej 1010K w km 4+359 do km 5+781 w miejscowości Babice, Powiat Chrzanowski”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzu w ramach działania „Małopolskie OSP 2023”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowicach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mętkowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozkochowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/96/2015 Rady Gminy Babice z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/57/2015 Rady Gminy Babice  z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Babice poboru podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa w Lokalnej Grupie Działania „Partnerstwo na Jurze”.
16. Sprawozdanie Wójta z działalności za ostatni okres.
17. Odpowiedzi na wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad LXIV sesji Rady Gminy Babice.

 

sesja online