• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Zawiadomienie o LXII Sesji Rady Gminy Babice

22 marca 2023

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 29 marca 2023 r. (środa) o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się LXII sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie LXII sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2023 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2023 – 2030.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki numer 1112/2 położonej w Babicach, będących własnością Gminy Babice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Babice.
8. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Babice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2022.
9. Sprawozdanie Wójta z działalności za ostatni okres.
10. Odpowiedzi na wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad LXII sesji Rady Gminy Babice.

 sesja online