• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Zawiadomienie o LVIII Sesji Rady Gminy Babice

14 grudnia 2022

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 21 grudnia 2022 r. (środa) o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się LVIII sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie LVIII sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2022 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/82/2015 Rady Gminy Babice  z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
8. Sprawozdanie Wójta z działalności za ostatni okres.
9. Odpowiedzi na wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad LVIII sesji Rady Gminy Babice.