• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Zawiadomienie o I Sesji Rady Gminy Babice

30 kwietnia 2024

 

I sesja nowo wybranej Rady Gminy Babice odbędzie się 7 maja 2024 r. (wtorek) od godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111).

 

Porządek I sesji:

1.             Otwarcie I sesji Rady Gminy Babice i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.             Przedstawienie porządku obrad.

3.             Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnym.

4.             Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

5.             Wybór Przewodniczącego Rady:

-     Przyjęcie Regulaminu Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Babice,

-     Wybór Komisji Skrutacyjnej,

-     Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Babice.

6.             Wybór Zastępców Przewodniczącego Rady:

-     Przyjęcie Regulaminu Wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy Babice.

-     Wybór Komisji Skrutacyjnej.

-     Zgłaszanie kandydatów na Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy Babice.

    7.      Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy Babice.

    8.      Ślubowanie Wójta Gminy Babice.

-        Wystąpienie Wójta Gminy Babice Radosława Warzechy.

    9.     Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Babice.

 

 sesja online