• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Zawiadomienie LXIII Sesja Rady Gminy Babice

19 kwietnia 2023

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 26 kwietnia 2023 r. (środa) o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się LXIII sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie LXIII sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2023 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2023 – 2030.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/470/2023 Rady Gminy Babice z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babice 2023 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na redukcyjny odstrzał dzików.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy obwodnicy Babic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 780.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw dla rond w miejscowościach Babice i Wygiełzów.
10. Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Babicach za rok 2022.
11. Sprawozdanie Wójta z działalności za ostatni okres.
12. Odpowiedzi na wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad LXIII sesji Rady Gminy Babice.

sesja online