• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

„Zasłużony dla Gminy Babice” - nabór wniosków

12 stycznia 2023

Do 30 kwietnia można składać wnioski o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Babice”.

Tytuł „Zasłużony dla Gminy Babice”, zwany dalej „tytułem” nadawany jest osobom fizycznym, prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej - za udokumentowane szczególne zasługi dla Gminy Babice, które swoją działalnością przyczyniły się do społecznego, kulturalnego lub gospodarczego rozwoju i promocji Gminy Babice albo poprzez swój dorobek lub osiągnięcia zasługują na szczególne uznanie.

 

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów do nadania tytułu są:
1) Wójt Gminy
2) Przewodniczący Rady Gminy
3) Grupa radnych Rady Gminy Babice posiadająca inicjatywę uchwałodawczą
4) Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Babice
5) Sołtys wraz z radą sołecką
6) Co najmniej 50 pełnoletnich osób zamieszkałych na stałe na terenie Gminy Babice, podpisanych na liście
popierających.
 

 

Regulamin oraz wzór wniosku dostępne na: https://www.babice.pl/dla-mieszkanca/wzory-drukow/zasluzony-dla-gminy-babice.html