• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Wybory samorządowe - nie czekaj na ostatnią chwilę z aktualizacją adresu!

27 marca 2024

Aby zagłosować w wyborach samorządowych w Gminie Babice, musisz być osobą stale zamieszkującą na terenie naszej gminy.

Jeśli chcesz zaktualizować swój adres w Centralnym Rejestrze Wyborców – już teraz złóż wniosek o zameldowanie na pobyt stały albo o ujęcie w stałym obwodzie głosowania (jeśli spełniasz warunki). W spisach wyborców w wyborach samorządowych znajdą się wyłącznie ci wyborcy, którzy są ujęci w danym obwodzie głosowania na stałe.

W wyborach tych nie możesz jednorazowo zmienić miejsca głosowania ani pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania. Aby zatem zmienić komisję wyborczą, w której głosujesz, musisz zaktualizować swój stały adres w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Możesz to zrobić poprzez:
•    zameldowanie się na pobyt stały, (w urzędzie lub on-line, dotyczy tylko obywateli polskich),
•    złożenie wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania (w urzędzie lub on-line - pamiętaj, aby dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające fakt stałego zamieszkiwania pod tym adresem, np. umowy najmu lokalu, faktury/rachunki otrzymane z tytułu zużycia mediów , deklaracja podatkowa PIT - tylko pierwsza strona PIT-u z adresem zamieszkania wyborcy wraz z potwierdzeniem złożenia).

Pamiętaj, że zameldowanie na pobyt czasowy nie powoduje automatycznego umieszczenia na listach. Trzeba złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania. Wnioski papierowe można składać w Urzędzie Gminy Babice - biurze Ewidencji Ludności – pokój 103.
Z uwagi na spodziewaną wysoką frekwencję i dużą liczbę wniosków składanych bezpośrednio przed wyborami, prosimy aby nie zwlekać z tymi czynnościami do ostatniej chwili. Zmiany bowiem nie zachodzą automatycznie, a każdy wniosek musi zostać rozpatrzony przez urzędnika ( wydawana jest decyzja administracyjna) , który wprowadza stosowne dane do Centralnego Rejestru Wyborców w obowiązujących terminach ustawowych.