• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Wakacje z Małopolskimi Terytorialsami - zgłoś się już dziś

8 sierpnia 2023

8 września startuje kolejny termin Wakacji z 11MBOT. Można zgłosić się na szkolenia podstawowe 16-dniowe dla osób, które nie były jeszcze w Wojsku lub na szkolenia 8-dniowe wyrównawcze dla żołnierzy rezerwy, którzy składali w przeszłości Przysięgę Wojskową. 

Do służby w szeregach Małopolskich Terytorialsów zgłoszają się między innymi przedstawiciele różnych zawodów m.in. lekarze, prawnicy, księgowi, zawodowi kierowcy, urzędnicy, górnicy, nauczyciele oraz uczniowei i wielu innych. Nowo powołani podczas szkolenia podstawowego będą uczyć się sprawnego i bezpiecznego posługiwania się karabinkami MSBS Grot, poruszania się w terenie, prowadzenie marszu ubezpieczonego. Będą także opanowywać podstawy medycyny pola walki i terenoznawstwa. Oprócz tego poznają elementy walki wręcz, obsługę środków łączności oraz przejdą szkolenie saperskie. Ostatnim etapem szkolenia jest złożenie przez ochotników przysięgi wojskowej. Uroczystość odbędzie się 23 września 2023 r. w Miechowie. "Wakacje z WOT" to ogólnopolski projekt, którego założeniem jest dopasowanie terminów szkoleń kandydatów do służby do czasu wolnego np.od pracy i nauki na studiach. Dzięki temu ochotnicy mogą zbalansować wyzwania wynikające ze służby wojskowej i aktywności zawodowej. Atutem terytorialnej służby wojskowej jest także szkolenie w pobliżu miejsca zamieszkania. Chcesz wstąpić do 11 Małoposlkiej Brygady OT ? Nic prostszego! Skontaktuj się z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Oświęcimiu

Informacja nadesłana przez organizatora.