• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Rusza budowa PSZOK w Babicach

19 stycznia 2023

Już w przyszłym roku mieszkańcy naszej gminy będą mogli korzystać z PSZOK blisko swojego miejsca zamieszkania.

18 stycznia 2023 r. zawarte zostały umowy dotyczące realizacji inwestycji pn.: „Budowa PSZOK w Babicach wraz z rozbudową i adaptacją budynku na potrzeby zaplecza administracyjno-technicznego”, na którą Gmina Babice uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Wartość dofinansowania dla całego zadania wynosi: 6 175 000,00 zł., jego całkowita (łączna) wartość wynosi: 9 634 150,89 zł. 

Wykonawcą inwestycji w zakresie budowy PSZOK wraz z rozbudową, przebudową i nadbudową istniejącego budynku, zmianą sposobu użytkowania budynku na budynek socjalny (zaplecze wagi) wraz z remontem i legalizacją wagi jest Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Berny&Berny Sp. Cywilna z siedzibą w Jankowicach.

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i budowę kompleksowego stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – PSZOK, w tym opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, prace budowlane oraz wyposażenie budynku.

Kwota podpisanej umowy wynosi: 1 143 900,00 zł. brutto.

Podpisanie umowy z Wykonawcą inwestycji
Polski Ład - dofinansowanie