• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Raport o stanie gminy Babice za 2023 rok

29 maja 2024

Raport o stanie gminy Babce za 2023 rok

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 28aa ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy co roku, do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy za rok poprzedzający.

Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy. Szczegóły odnoszące się procedur są zapisane w ustawie o samorządzie gminnym.

 

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.