• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Babice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

10 listopada 2021

Zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Babice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

Konsultacje Programu są przeprowadzane w oparciu o uchwałę Nr LI/443/2010 Rady Gminy Babice z dnia 18 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad konsultowania aktów prawa miejscowego. Ewentualne uwagi i propozycje prosimy przesłać do dnia17 listopada 2021 r. na załączonym formularzu na adres poczty elektronicznej poczta@babice.pl, faksem pod numer 32 61 34 013 w. 19, poprzez pocztę na adres: Urząd Gminy Babice, 32 - 551 Babice, ul. Krakowska 56, lub dostarczyć osobiście do skrzynki pocztowej znajdującej się przy drzwiach wejściowych do Urzędu Gminy Babice.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje!