• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w Gminie Babice na 2012r.

10 października 2011

Zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konsultacji projektu . . .

Zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Babice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”. Konsultacje Programu są przeprowadzane w oparciu o uchwałę Nr LI/443/2010 Rady Gminy Babice z dnia 18 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad konsultowania aktów prawa miejscowego.
Zgłaszane ewentualne uwagi i propozycje prosimy przesyłać do dnia 19 października 2011r. na załączonym formularzu: na adres poczty elektronicznej poczta@babice.pl, przesłanie faksem (32) 613 40 13 w. 19 lub dostarczenie do Urzędu Gminy pok. 117
Otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych odbędzie się 17 października 2011r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Babice. Na spotkaniu będzie można przekazać ewentualne uwagi oraz propozycje dotyczące Programu współpracy.