• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Petycja

28 kwietnia 2021

Petycja w sprawie protestu mieszkańców przeciwko budowie polderów zalewowych na terenie Gminy Babice

 

Data złożenia:
2021-04-08 
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana:

Autor petycji nie wyraził zgody na publikację jego danych osobowych

 
Przedmiot petycji:

Dot. Protestu mieszkańców przeciwko budowie polderów zalewowych na terenie Gminy Babice ( podpisany przez 270 osób)

 
Odwzorowanie:

Protest - Przewodniczący Rady Gminy
Protest - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Protest - Wójt Gminy Babice

 
Odpowiedzialny za realizację: Wójt, Rada Gminy, ZiMK 
Znak sprawy: 6/2021 

Przebieg postępowania i uwagi

przebieg:

1) złożenie uzupełnienia protestu w dniu 21.04.2021r. – kontynuacja podpisów mieszkańców (podpisane przez 92 osoby)

2) pismo złożone przez mieszkańców wsi Jankowice ( podpisane przez 74 osoby)

3) Uchwała Nr XXXVI/264/2021 Rady Gminy Babice z dnia 21 kwietnia 2021r. w sprawie rozpoznania Petycji - „Protest Mieszkańców Przeciwko Budowie Polderów Zalewowych Na Terenie Gminy Babice”