• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Spotkanie konsultacyjne w sprawie budowy polderów przeciwpowodziowych

14 kwietnia 2021

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w dniu 09 kwietnia 2021 r. przeprowadziło spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu pn. „Program działań nietechnicznych i retencyjnych stanowiący element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Wisły (zlewnia powyżej Krakowa), z uwzględnieniem ochrony przed powodzią miasta Krakowa”.

Na w/w spotkaniu zostały przedstawione informacje o konsultowanych dokumentach tj. Programie działań nietechnicznych i retencyjnych oraz Prognozie oddziaływania na środowisko, a także możliwe było zadawanie pytań i składanie wniosków. Odpowiedzi na pytania osób uczestniczących zostaną udzielone każdemu indywidualnie, jak również udostępnione będą pod linkiem: www.wislakonsultacje.pl. Gmina Babice wniosła szereg pytań na pierwszym spotkaniu, jak również na spotkaniu konsultacyjnym. Otrzymane odpowiedzi przekazane zostaną do wiadomości mieszkańców.
Przypominamy, że w ramach programu ma powstać 10 obiektów retencyjnych (polderów) oraz 2 zbiorniki przeciwpowodziowe wielozadaniowe. Na terenie Gminy Babice Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie planuje budowę trzech polderów tj.: „Mętków II”, „Olszyny” i „Rozkochów”. Zgodnie z informacją dyrekcji Wód Polskich inwestycja ta ma na celu zmniejszenie zagrożenia i ryzyka powodziowego w regionach wodnych Małej i Górnej Wisły, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed powodzią miasta Krakowa i doliny Wisły powyżej miasta.
Temat polderów będzie omówiony na najbliższej sesji Rady Gminy Babice. W miarę uchylania istniejących obostrzeń, przewidujemy organizację spotkań z mieszkańcami w każdej z miejscowości objętej planowanymi polderami. Na spotkania zapraszani będą przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.