• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Ogłoszenie o aktualizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Babice

13 listopada 2023

W związku z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Babice jednostka ewidencyjna Babice i w konsekwencji ze zmianami powierzchni gruntów oraz budynków konieczna jest aktualizacja danych na potrzeby podatku od nieruchomości i gruntów za 2023 r.

W związku z powyższym Wójt Gminy zwraca się do podatników z miejscowości Babice i Wygiełzów o stawiennictwo w Urzędzie Gminy Babice celem dokonania aktualizacji informacji podatkowych w terminie do 15 grudnia 2023 r. 

Uwaga! Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karnej-skarbowej art. 54 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2023 poz. 654 z późn. zm.).


Dane kontaktowe:
Urząd Gminy Babice
ul. Krakowska 56 
pokój 121 

telefon:  32 620 11 30 wew. 33
              32 613 40 13 wew. 33