• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Ogłoszenie

15 lutego 2023

W związku ze zmianami ewidencji w miejscowości Olszyny i w konsekwencji zmianami powierzchni gruntów oraz budynków konieczna jest aktualizacja danych na potrzeby wymiaru podatku od nieruchomości i gruntów za 2022 i 2023r.

W związku z powyższym Wójt zwraca się do podatników z miejscowości Olszyny o stawiennictwo w Urzędzie Gminy celem dokonania aktualizacji informacji podatkowych, w uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy.
Prosimy o kontakt w tym celu  w terminie do dnia 31 marca 2023r. Informacji telefonicznych w tej sprawie udziela pracownik Gębala Magdalena.

Informujemy również , że w związku z tymi zmianami wymiar podatku w miejscowości Olszyny ulegnie przesunięciu w czasie.


Wójt Gminy Babice
Radosław Warzecha


Uwaga! Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej (akt. 54 ustawy z dnia 10 września 1999r. – Kodeks karny skarbowy ( Dz. U. z 2021 r poz. 408).

Dane kontaktowe :Urząd Gminy Babice ul. Krakowska 56  Pokój 121,  telefon 32 620 11 30 w. 33