• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

LXVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Babice

7 lipca 2023

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 12 lipca 2023 r. (środa) o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się LXVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Babice.  

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie LXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2023 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2023 – 2030.
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Spółki SIM Zagłębie spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością w Sosnowcu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Babice działki nr 88/3 położonej w Wygiełzowie, obręb Babice.
10. Odpowiedzi na wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad LXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Babice.

TRANSMISJA ONLINE