• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

„Decydujesz, pomagamy”

9 stycznia 2017

Zachęcamy do aplikowania w Programie, którego celem jest wspieranie aktywności i rozwoju w społecznościach lokalnych!

Całkowita kwota dotacji 750 000 złotych zostanie rozdzielona pomiędzy maksymalnie 145 najwyżej ocenionych inicjatyw. Wstępnego wyboru projektów dokona Komisja Grantowa, a ostatecznego – klienci sieci Tesco w głosowaniu. Każdy zwycięski projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości 5000 złotych.
Dodatkowo Komisja Grantowa przyzna maksymalnie 5 wyróżnień dla projektów, które nie wygrają w głosowaniu, a będą wyróżniały się spośród projektów.
W ramach Programu „Decydujesz, pomagamy” teren Polski podzielony został na 145 mikroregionów (patrz: mapa poniżej). W każdym mikroregionie przekazany zostanie jeden grant organizacji pozarządowej, spółdzielni socjalnej lub grupie nieformalnej (aplikującej z organizacją pozarządową lub instytucją publiczną), działającej na rzecz lokalnej społeczności.
Aplikować można wypełniając formularz, znajdujący się na stronie internetowej www.tesco.pl/pomagamy.
W pierwszym etapie wszystkie wnioski poddane będą ocenie formalnej. Jeśli przejdą ją pozytywnie, zostaną poddane ocenie merytorycznej, a następnie rozpatrzone przez Komisję Grantową, która wyłoni 3 najlepsze projekty w każdym ze 145 obszarów w oparciu o przedstawione niżej kryteria.
O tym, który projekt ostatecznie otrzyma dofinasowanie, zdecydują klienci Tesco głosując na jedną z 3 najlepszych inicjatyw w każdym obszarze.
Wnioski mogą być składane do 31 stycznia 2017 roku (do godz. 23.59) za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie www.tesco.pl/pomagamy.


Szczegóły w załączeniu.