• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Już niebawem rozpocznie się rozbudowa i adaptacja budynku na potrzeby zaplecza administracyjno-technicznego w Babicach

19 stycznia 2023

Podpisano umowę z Wykonawcą inwestycji: Firmą IDEABUD Sp. z o. o. 

18 stycznia 2023 r. zawarte zostały umowy dotyczące realizacji inwestycji pn.: „Budowa PSZOK w Babicach wraz z rozbudową i adaptacją budynku na potrzeby zaplecza administracyjno-technicznego”, na którą Gmina Babice uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Wartość dofinansowania dla całego zadania wynosi: 6 175 000,00 zł., jego całkowita (łączna) wartość wynosi: 9 634 150,89 zł. 

Wykonawcą inwestycji w zakresie „Rozbudowy, przebudowy, nadbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku na budynek użyteczności publicznej oraz rozbiórka istniejących obiektów”, będzie firma IDEABUD Sp. z o. o. z siedzibą w Trzebini, wybrana w ramach postępowania przetargowego.

Inwestycja realizowana będzie na terenie stanowiącym własność gminy Babice w sołectwie Babice przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Zakres inwestycji obejmuje:
- rozbudowę i adaptację istniejącego budynku na potrzeby zaplecza administracyjno-technicznego, tj. na cele magazynowo - warsztatowe oraz socjalno-administracyjno-usługowe, 
- zagospodarowanie terenu wokół planowanej do realizacji inwestycji.

Wartość podpisanej umowy wynosi: 8 490 250,89 zł. brutto.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji zaplanowano do dnia 18.10.2024 r.

Podpisanie umowy z firmą IDEABUD Sp. z o.o.
Wstępna wizualizacja budynku
Budynek - stan obecny
Polski Ład - dofinansowanie