• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Informacje związane z wyborami sołtysów

15 marca 2023

WYBORY SOŁTYSÓW 2023

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Babice Nr LXI/474/2023 z dnia 22 lutego 2023 roku wybory sołtysów odbędą się w dniu 21 maja 2023 r. Terminy czynności wyborczych określa kalendarz.

Mieszkańcy poszczególnych miejscowości wybierać będą sołtysów w lokalach wyborczych określonych w obwieszczeniu.

Zgłoszenia kandydatów na sołtysów należy składać na formularzu w sekretariacie Urzędu Gminy Babice (pok. Nr 108) w terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r. do godz. 13.00. Do zgłoszenia kandydata na sołtysa należy dołączyć listę osób popierających kandydaturę w liczbie przynajmniej 25.

Zgłoszenia kandydata na sołtysa może dokonać sam kandydat, bądź inny wyborca z tej samej miejscowości.

Zgłoszenia kandydatów do pracy w wiejskich komisjach wyborczych należy składać na formularzu (formularz dla dwóch kandydatów/ formularz dla jednego kandydata) w pok. nr 108 w terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r. do godz. 13.00. Zgłoszeń dokonują zarejestrowani kandydaci na sołtysów (max 2 zgłoszenia) oraz radni z danej miejscowości.

Do pracy w komisjach mogą się zgłaszać również osoby bezpośrednio zainteresowane.

Uwaga: do składu komisji nie może wchodzić kandydat na sołtysa w miejscowości, w której pracuje komisja, jego małżonek, rodzeństwo, zstępni i wstępni oraz ich małżonkowie.

Szczegółowe zasady zgłaszania kandydatów do pracy w komisjach oraz powoływania komisji określa zarządzenie.

Wyborca, który ukończył 75 lat oraz wyborca posiadający orzeczenie o niepełnosprawności może udzielić pełnomocnictwa do głosowania.

Wniosek składa się na formularzu wraz ze zgodą przyjmującego pełnomocnictwo w Urzędzie Gminy do dnia 12 maja 2023 r.