• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

21 maja wybieramy sołtysów w swoich miejscowościach

19 maja 2023

21 maja wybieramy sołtysów w swoich miejscowościach

W dniu 21 maja 2023 r. odbędą się wybory sołtysów na kadencję 2023 – 2027 w sołectwach Gminy Babice.

Głosowanie będzie się odbywało w godzinach od 8.00 do 19.00 w lokalach wyborczych:

Babice          Dom Parafialny w Babicach

Jankowice     Dom Kultury w Jankowicach

Mętków         Zespół Szkół w Mętkowie

Olszyny         Przedszkole Samorządowe w Olszynach

Rozkochów    Szkoła Podstawowa w Rozkochowie

Wygiełzów     Dom Ludowy w Wygiełzowie

Zagórze         Szkoła Podstawowa w Zagórzu

Do głosowania uprawnieni są mieszkańcy sołectw, posiadający czynne prawo wyborcze.

 

Po wyborach sołtysów, do dnia 30 czerwca 2023 r. odbędą się na zebraniach wiejskich wybory rad sołeckich, których liczebność przed tymi wyborami ustala zebranie wiejskie na 4 do 6 osób.

 

Kim jest sołtys, jakie są jego zadania i kompetencje?

    Funkcja sołtysa znana jest w Polsce od XII wieku, różne były jednak sposoby jej obejmowania, na przestrzeni wieków znacząco zmieniał się też zakres zadań i kompetencji sołtysa. Obecnie sołtys jest organem wykonawczym sołectwa, obok organu uchwałodawczego, którym jest zebranie wiejskie. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Bycie sołtysem to praca przede wszystkim społeczna, dająca duże możliwości tym, którzy naprawdę chcą coś dla swojej miejscowości zrobić, ale stawiająca przed kandydatem na sołtysa bardzo duże wymagania.Działalność współczesnego sołtysa podlega kontroli organów gminy które sprawują nadzór nad działalnością sołectwa,ale też większej krytyce samych mieszkańców wsi. Sołtys winien być animatorem życia społecznego w swojej miejscowości, organizatorem, reprezentantem sołectwa w gminie oraz administratorem. Efektywna działalność społeczna wymaga umiejętności słuchania i rozmawiania z ludźmi, motywowania ich do działania społecznego, integrowania, a często budowania porozumienia w kwestiach drażliwych i konfliktowych. Sołtys jest organizatorem zebrań wiejskich, na których omawiane są sprawy dotyczące sołectwa. Na nim spoczywa obowiązek przygotowania programu zebrania, zbierania pomysłów oraz prowadzenia obrad. Jest też organizatorem i koordynatorem wspólnych prac mieszkańców sołectwa.Reprezentując sołectwo, sołtys jest łącznikiemmiędzy mieszkańcami a organami gminy, sygnalizuje organom gminy potrzeby i problemy mieszkańców swojej wsi, a z drugiej przekazuje treści uchwał rady gminy, decyzje i zarządzenia wójta adresowane do mieszkańców swojego sołectwa.Sołtys jako administrator pilnuje, aby ustawy, rozporządzenia, zarządzenia i uchwały organów gminy, powiatu, województwa były znane w sołectwie i wykonywane. Do powszechnych zadań sołtysa należy też zbieranie podatków czy zawiadamianie o obowiązkowych szczepieniach zwierząt. Bardzo istotnym jest również obowiązek terminowego wykonywania czynności związanych z funduszem sołeckim.