• Facebook
 • Newsletter
 • Kanał RSS
 • EN
 • Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu
 • Drukuj
Formularz wyszukiwania
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
 • ePUAP

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

26 września 2022

W dniu 20 września br. weszła w życie Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).

Na mocy tej ustawy, można uzyskać tzw. dodatek dla gospodarstw domowych, który przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 3. kocioł olejowy,

jeśli źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków (dotyczy wyłącznie nowouruchomionych źródeł – czyli jeśli ktoś dopisał źródło lub nie złożył deklaracji przed 11 sierpnia – dodatek nie przysługuje)

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje tylko jeden dodatek dla wszystkich gospodarstw – otrzyma go tylko jedno gospodarstwo – to, które złoży wniosek jako pierwsze! Pozostałe wnioski spod tego samego adresu pozostawia się bez rozpoznania.

 

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego – oznacza to, że na jeden adres przysługuje tylko jedna forma dodatku (w zależności od wskazanego głównego źródła ogrzewania)

Uwaga – dodatek przysługuje wyłącznie, jeśli w danym budynku, pod wskazanym adresem faktycznie prowadzone jest gospodarstwo domowe, tzn. osoby wskazane we wniosku tam zamieszkują!

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. w siedzibie OPS – ul. Krakowska56 lub przez EPUAP (wówczas należy zeskanować i podpisać wniosek podpisem elektronicznym!)

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

 

Z M I A N Y

 

W środę, 20 września br. weszły w życie zmiany do ustawy o dodatku węglowym, które obejmą również wnioski złożone przed tą datą.

Zasadnicza zmiana dotyczy wypłaty dodatku na jeden adres, a nie jak było w pierwotnej wersji ustawy na każde gospodarstwo domowe prowadzone pod tym adresem. Nawet w przypadku, gdy budynek jest wielorodzinny i są w nim np. 2 piece węglowe – ale jest jeden adres – przysługuje wyłącznie jeden dodatek. W przypadku złożonych kilku wniosków na ten sam adres – dodatek będzie przyznany temu, kto pierwszy złożył wniosek, jeśli wnioski były złożone w tym samym dniu – temu, który został jako pierwszy zarejestrowany w dzienniku.

Druga bardzo istotna zmiana dotyczy deklaracji – jeśli ktoś dokonał zmiany w deklaracji lub złożył deklarację po 11 sierpnia dodatek nie przysługuje. Dotyczy to tych gospodarstw, które miały wpisane np. kocioł gazowy, a po 11 sierpnia dopisywano kocioł węglowy.

Kolejna i ostatnia zmiana dotyczy terminu wypłaty dodatku węglowego – wydłużono go do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.