• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

DODATEK WĘGLOWY

16 września 2022

DODATEK WĘGLOWY - informacja dotycząca wypłaty

Szanowni Państwo w nawiązaniu do licznych zapytań dotyczących wypłaty dodatku węglowego uprzejmie informujemy, że dotychczas nie otrzymaliśmy z budżetu państwa koniecznych do tego środków.
Jednocześnie informujemy, że w Sejmie procedowane są obecnie zmiany ustawy o dodatku węglowym, które mogą mieć istotne znaczenia dla załatwienia Państwa wniosku. Proponowany art. 52 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ma stanowić, że: „Do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i nie zakończonych (...) stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”

 

Najistotniejsze zmiany w uprawnieniach do dodatku węglowego będą dotyczyć:
- wprowadzenia zasady: jeden dodatek na jeden adres zamieszkania
- wydłużenia terminu załatwienia wniosku do dwóch miesięcy
- uwzględnia informacji z deklaracji dot. sposobu ogrzewania złożonych do centralne ewidencja emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., tj. bez korekt złożonych po tym dniu.

 

Powyższe zmiany nie będą wymagały od Państwa złożenia nowych wniosków.
Zapewnimy, że dokładamy wszelkich starań, aby Państwa sprawy były załatwiane z należytą starannością, na możliwie wysokim poziomie obsługi - w zakresie od nas zależnym. Zmiany przepisów spowodują jednak potrzebę powtórnej analizy dużej ilości wniosków, co może spowodować wydłużenie terminów zakończenia prowadzonych postępowań.